BIỂU TƯỢNG CẢNH BÁO NGUY HIỂM – CÁCH NHẬN BIẾT VÀ Ý NGHĨA

No 7, Tan Chanh Hiep Street 10, Quarter 8, Tan Chanh Hiep Ward, District 12, Ho Chi Minh City.

Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Hàn
BIỂU TƯỢNG CẢNH BÁO NGUY HIỂM – CÁCH NHẬN BIẾT VÀ Ý NGHĨA
Ngày đăng: 19/05/2021 10:41 AM

  Biểu tượng cảnh báo mức độ nguy hiểm của hóa chất là gì?

  Ký hiệu tượng hình mức độ nguy hiểm của hóa chất là quy định của Hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất. Chúng được ký hiệu với mục đích là ghi nhãn cảnh báo nguy hiểm trên nơi chứa hàng hóa, nơi làm việc và sử dụng trong quá trình vận chuyển hàng hóa nguy hiểm. Ký hiệu thường là loại tượng hình, có nhiều màu sắc khác nhau và có thể hàm chứa cả những thông tin bổ sung.

  Các biểu tượng cảnh báo nguy hiểm vật lý

  Dưới đây là những biểu tượng nguy hiểm vật lý mà bạn có thể tham khảo:

  GHS01: Chất nổ

  Chúng sử dụng cho:

  GHS02: Dễ cháy

  Chúng sử dụng cho:

  GHS03: Chất oxi hóa

  Chúng sử dụng cho:

  GHSO4: Khí nén

  Chúng sử dụng cho:

  GHSO5: chất ăn mòn kim loại

  Chúng sử dụng cho:

  Các biểu tượng cảnh báo nguy hiểm về thể chất và sức khỏe

  GHSO6: Khí độc

  Chúng sử dụng cho:

  GHSO7: Nguy hại

  Chúng sử dụng cho:

  Không sử dụng

  GHSO8: Nguy hiểm sức khỏe

  Chúng được dùng cho:

  Chất ăn mòn

  Các biểu tượng cảnh báo nguy hiểm môi trường

  GHSO9: Nguy hiểm môi trường

  Sử dụng cho:

  Ký hiệu tượng hình vận chuyển

  Dưới đây là một số ký hiệu dùng cho vận chuyển hóa chất mà bạn cần biết:

  Lớp 1: Chất nổ

  Phân lớp từ 1.1 – 1.3

  Phân lớp 1.4

  Phân lớp 1.5

  Phân lớp 1.6

  Lớp 2: Khí ga

  Phân lớp 2.1

  Phân lớp 2.2

  Phân lớp 2.3

  Lớp 3 và 4: Các chất lỏng và chất rắn dễ cháy

  Lớp 3

  Phân lớp 4.1

  Phân lớp 4.2

  Phân lớp 4.3

  Các lớp vận tải GHS khác

  Phân lớp 5.1

  Chất oxi hóa: Các chất có thể bắt cháy, nhưng có thể bằng sinh ra oxy để làm nên sự đốt cháy của các vật liệu khác.

  Phân lớp 5.2

  Peroxit hữu cơ: Các chất hữu cơ có chứa các cấu trúc -O-O- hoá trị 2 và có thể được coi là dẫn xuất của hydro peroxid, trong đó một hoặc cả hai nguyên tử hydro được thay thế bởi các gốc hữu cơ.

  Phân lớp 6.1

  Các chất độc: Chất với giá trị LD50 ≤ 300 mg/kg (miệng) hoặc ≤ 1.000 mg/kg (da) hoặc giá trị LC50 ≤ 4.000 ml/m3 (hít phải bụi hay sương).

  Lớp 8

  Ký hiệu vận tải không GHS

  Lớp 6.2: Các chất lây nhiễm

  Lớp 7: Vật liệu phóng xạ

   

  Lớp 9: Các chất và vật phẩm nguy hiểm khác.

  Trên đây là toàn bộ những biểu tượng cảnh báo nguy hiểm của hóa chất trong quá trình lưu trữ và vận chuyển. Hy vọng bài viết đã cung cấp được nhiều thông tin hữu ích cho bạn đọc. Trân trọng!

  Chia sẻ:
  Bài viết khác:
  Zalo
  Hotline
  Hotline